Täna avalasime oma kodulehel kalkulaatorid ümarpuidu mahu arvutamiseks.
Kasutame kalkulaatorites valemeid, mille on 1994. aastal välja töötanud ja 2000. aastal täiustanud EPMÜ professor Artur Nilson.
Avaldatud on kaks kalkulaatorit: