Pakume erinevaid metsandusalaseid teenuseid alates metsatoetuse alasest konsultatsioonist ning lõpetades metsaistutamisega.

Kasvava metsa raieõiguse võõrandamine tähendab seda, et müüakse ressursi kasutusõigust ehk siis kasvavat metsamaterjali.
Kasvava metsamaterjali võõrandamisel korraldab raietööd raieõiguse omandaja.

OÜ Külmaläte ostab järgnevat metsamaterjali:

  • Kuuse- ja männipalki
  • Kase- ja haavapalki
  • Kuuse-, männi-, kase- ja haava paberipuud

NB! Metsamaterjalide mõõdud ja kvaliteeditingimused soovitame varasemalt kokkuleppida.

Teostame harvendus- ja lageraideid.

Metsalõikust teostame nii saemeestega kui ka harvesteriga, sõltuvalt raie mahust ja raie liigist.

  • Konsultatsioon metsatoetuste osas

Teostame metsaistutust

Taimed metsalangi omaniku poolt.

Teostame maapinna ettevalmistustöid.
Tööpiirkond: Võru-, Valga- Põlva- ja Tartumaa.

Metsa maapinna ettevalmistamine annab võimaluse looduslikule metsa uuenemisele, kuid samuti muudab nii külvid kui ka istutused tulemuslikumaks – ehk siis toimub maapinna mineraliseerimine.
Maapinna mineraliseerimine – kamara eemaldamine või purustamine käsitsi või mehhaniseeritult, soodustades loodusliku uuenduse teket ja parandades kultiveeritud taimede kasvamaminekut.
Pinnase pealmist kihti tohib purustada kuni 50% ulatuses raielangi pindalast.
Maapinna ettevalmistamine ketasadraga lihtsustab tunduvalt ka metsauuenduse hooldamist. Hooldaja leiab vao järgi taimed paremini ja väheneb suuresti oht istutatud taim koos heinaga maha niita.

Miks eelistada meid

  • Õppind mehed
  • Head riistad

Mida räägivad meie kliendid

Vanal kuul om iks kuiv aig, ku sõrmõ ka är’ lõikat, sis paranõs ruttu är’, aga noorõl kuul ei paranõ’. Tävvel kuul om kolm päivä kuiva aiga, noorõl kuul nätäl ja vanal kuul ka nätäl. Kui kuu nädäli vana om, sis om pehme aig. Tävvel kuul om kolm päivä.
Emilie Aedmaa, Himmaste
Kui kuusenõelad enne küinlapäeva lume peal, siis peale küinlapäeva vee peal, sest lumi läheb siis pea ja kevade hea.
Joosep Melzov, Navi
Kui täht kukup ja kui sul midägi kaasas on, viska ärä ja kahjatseda ei tohi, sis lähep soov täide. Mul oll vanamiis haige, ma näi tähte langõmas. Tikutops ol’l käeh, tolle visassi ärä’. Vanamiis saiki terves. Kes edesi annap selle kunsti, see kaotap oma juba ärä.
Aliide Aruste, Naha k
Puugi tegemine:
Võeti 3 vana vihta, seoti nad kokku ja pandi rheluuavars taha. Tehti harilikult saunas 3 neljapäeva õhtut, noorekuu loomise aal.
Siis nimetissõrmest 9 tilka verd peale tilgutada, selle aja sees 3 x tagurpidi gIsa meeih lugeda.
Freiberg, Mehikoorma
Kauksi karjamõisah oll üts sakslane, too mõist pahust arsti ja ussisõnu. Andis sinist paberit ja määris pliiatsiga. Ajanu ussi välja, kellele oli sisse läinud: pannud inemise pikali ja sooja piima manu, sis tulnu uss vällä.
Juuli Valk, Kahkva v