Külmaläte OÜ paberipuu kvaliteedinõuded

Männipaberipuu Kuusepaberipuu Kasepaberipuu Haavapaberipuu
Pikkus Standardpikkused on 3,0 ja 4,0 m ( ±10 cm)
Läbimõõt Lubatud on diameetrid vahemikus 6 – 60 cm mõõtetuna koore pealt
Oksad ja laasimine Oks peab olema laasitud tüvega paralleelselt, võimalikult tüve lähedalt, et oksa ja tüve vahele ei jääks tühimikku, mis takistaks koorimist.
Kõverus Lubatud max 10% pikkusest ja peab mahtuma  silindrisse diam.-ga 70 cm. Ei tohi ollakoorimist takistavaid järske kõverusi ega tüvelaineid
Mädanik Pehme metsamädanik on lubatud 1/3 noti otsa läbimõõdust. Kõva metsamädanik, värvimuutus, sinetus lubatud kuni 1/2 noti otsa läbimõõdust. Metsakuiv ja laomädanik ei ole lubatud. Pehme metsamädanik on lubatud 1/3 noti otsa läbimõõdust. Kõva metsamädanik on lubatud 1/3 noti otsa läbimõõdust. Värvimuutus ja sinetus kuni 1/2 noti otsa läbimõõdust. Metsakuiv ja laomädanik ei ole lubatud. Metsamädanik- pehme ja/või kõva mädanik lubatud maksimaalselt 1/3 palgi läbimõõdust. Laomädanik pole lubatud
  • Puit ei tohi sisaldada põlenuid notte, sütt, tahma, plastikut, metalli, kive ega muid võõrkehi.
  • Võõrad puuliigid pole lubatud.
  • Paberipuit peab olema värske.
  • Paberipuidu notid ei tohi olla harude ja sügavate lõhedega.
  • Praaknottideks loetaks notid, mis on üle- või alamõõdulised.

Avaldatud 22.02.2014