Külmaläte OÜ männi- ja kuusepalgi kvaliteedinõuded

Kvaliteediklass A B C D
Mõõtmed
Palgi läbimõõt (kooreta) [cm] 20 – 30 9,0+
Pikkused [m] 4,3 – 5,5 3,1 – 6,1
Miinimum ülemõõt [cm] 7
Oksad
Terved oksad Pole luabatud Hulk piiramata
Kuivad oksad
Mädaoksad Keelatud
Umboksad Lubatud Lubatud
Tulioksad Keelatud
Oksarühmad
Oksatüüka (paha) kõrgus Lubatud < 3 cm  Lubatud < 5 cm
Lõhed
Otspinna lõhed Otspinda läbivad ja ringlõhed keelatud
Külglõhed keelatud
Lahtine mõlu
Kinnine mõlu Lubatud maksimaalselt 2-kordse ladvadiameetri pikkusega, kuusepalgil diameetriga alla 15 cm keelatud Lubatud pikkusega < 1m, kuusepalgil diameetriga alla cm keelatud
Säsilõhe Lubatud 1/2 ladva läbimõõdust
Kõverused    
Lihtkõverus Lubatud < 1 ,5% kogu palgi pikkusest
Liitkõverus Töötlemissilindris keelatud Lubatud töötlemissilindris < 1,5 m kaugusel palgi ühest otsast
Järsk kõverus Keelatud Lubatud < 3% < 1,5 m kaugusel palgi tüüakusest
Ülestöötamisvead    
Tüüakus Keelatud Lubatud
Mehhaanilised vigastused Töötlemissilindris keelatud Lubatud töötlemissilindris < 1,5 m kaugusel palgi ühest otsast
Rebendid
Muud vead
Pehmemädanik Keelatud
Kõvamädanik
Laomädanik
Kaksiksäsi Keelatud Lubatud
Sinetus Lubatud kuni 5 mm.  Diam < 15cm keelatud
Tõugurikked Pindmine rike on lubatud
Keerdkasv Lubatud kuni üks keerd 4,5 meetri kohta Ei ole piiratud
Ränipuit Lubatud vähesel määral
Aastarõnga laius Mitte üle 10 mm laiused aastarõngad
Vaigutus (sh kahepoolne) Keelatud
Metallisisaldus, tahm, plastik, võõrkehad
Avaldatud 22.02.2014