Palgi mahu kalkulaator

Latex formula

  • V – palgi maht tihumeetrites,
    L – palgi täpne pikkus detsimeetrites,
    d – ladvaotsa diameeter sentimeetrites koore alt või koore pealt, vastavalt mõõtmiskokkuleppele,
    a1–-a3 – puuliigist sõltuvad valemi koefitsiendid tabelist

Tabel: Koefitsiendid palgi mahu valemile

Puuliik a1 a2 a3
Mänd 0,0799 0,000146 0,0411
Kuusk 0,07995 0,00016105 0,04948
Kask* 0,0783 0,000236 0,045
Okaspuud** 0,0800 0,000154 0,0453

* Võib kasutada ka kõikide teiste lehtpuuliikide palkide mahu arvutamiseks.
** Võib kasutada nii kuuse kui männi ja muude okaspuuliikide palkide mahu arvutamiseks. Et männi ja kuuse palgid on arvutuslikult suhteliselt sarnase kujuga, võib nende mahu arvutamise lihtsustamiseks kasutada valemis samu koefitsiente.

Selgitused

Palgi mahu valem on sobivaim tüvede alumisest kahest kolmandikust saadud ümarpuidu mahu arvutamiseks. Enamasti sobib puutüvede alumisest kahest kolmandikust saadav ümarpuit palkideks, sellest tuleneb ka valemi nimetus: palgi mahu valem.
Valemi kasutamise eelisena puudub vajadus mõõta tüvelõigu tüükaotsa läbimõõtu.
Valemi kasutamise puuduseks on süstemaatiline negatiivne viga puutüve ülemisest kolmandikust saadud nottide mahu arvutamisel, kuna tüve koone on selles piirkonnas suur võrreldes tüve ülejäänud osaga.
Palgi mahu valemi on 1994. aastal välja töötanud professor Artur Nilson. Sama valemi järgi on koostatud ka Eesti ajutine kooreta ümarpuidu mahu tabel.Aastal 2000 korrigeeris professor Nilson täiendavate mudelpuude analüüsist saadud andmete põhjal valemi koefitsiente kuusepalkide mahu arvutamiseks. Männi- ja kasepalkide mahu arvutamiseks on valem jäänud samaks.
Soovi korral võite allalaadida Eesti ümarpuidu mahutabelid PDF faili kujul.