Ümarpuidu mahuvalemid palkidele mahu arvutamiseks on 1994. aastal välja töötanud ja 2000. aastal täiustanud EPMÜ professor Artur Nilson.
Nende valemite alusel oleme loonud abivahendid:
Palgi mahu kalkulaator Noti mahu kalkulaator

Selgitused

Ümarpuidu mahukalkulaatorite loomisel ja nende tööpõhimõtte selgitamisel oleme kasutanud Jüri Jänese koostatud raamatut “Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine“, Tartu 2001.