Külmaläte OÜ kase spoonipaku kvaliteedinõuded

  Okaspuu küttepuu (mänd ja/või kuusk) Küttepuu (lubatud kõik liigid)
Läbimõõt [cm] Lubatud diameetrid 6-60 cm koore pealt mõõdetuna Lubatud diameetrid 5-100 cm koore pealt mõõdetuna
Pikkused [m] Standardpikkused 3,0 ja 4,0 m (±10 cm)
Oksad ja laasimine Oks peab olema laasitud tüvega paralleelselt, võimalikult tüve lähedalt nii, et oksa ja tüve vahele ei jääks tühimikku, mis takistaks koorimist. Harupuu ei ole lubatud. Oks peab olema laasitud tüvega paralleelselt, võimalikult tüve lähedalt.
Kõverus Kõveruse läbimõõt ei tohi ületada rohkem kui 30 cm võrra palgi suurimat diameetrit, kusjuures nott peab mahtuma kujuteldavasse silindrisse, mille pikkus on vastav noti pikkus ja läbimõõt 70 cm. Ei tohi olla koorimist takistavaid järske kõverusi ega tüvelaineid. Nott peab mahtuma silindrisse diameetriga 100 cm.
Mädanik Pehme metsamädanik on lubatud kuni 2/3 noti otsa läbimõõdust. Kõva metsamädanik lubatud kogu noti ulatuses. Lubatud metsakuiva notid. Notid ei tohi laadimisel murduda. Keelatud on pehme mädanikuga lamapuidust valmistatud notid. Pehme ja/või kõva mädaniku ulatus metsa ja/või laomädanikuga ei ole piiratud. Lubatud õõnsad ja metsakuivad notid. Notid ei tohi laadimisel murduda.
  • Puit ei tohi sisaldada põlenuid notte, sütt, tahma, plastikut, metalli, kive ega muid võõrkehi.
  • Võõrad puuliigid pole lubatud.

Avaldatud 22.02.2014