Külmaläte OÜ kase spoonipaku kvaliteeditingimused

Kvaliteediklass A E B C
Läbimõõt (kooreta) [cm] min. 28 min. 26 min. 25 min. 25
Pikkus [m] 3,3
Oksad Pole lubatud
Lihtkõverus Pole lubatud 1,0 cm/m kohta 1,5 cm/m kohta
Liitkõverus Lubatud ainult töötlemissilindrist väljas pool
Ekstsentrilisus 1/10 diameetrist 1/8 diameetrist
Punasüdamik  max. 6 cm max. 9 cm 1/4 diameetrist, kuid max. 12 cm 1/3 diameetrist, kuid max. 12 cm
Juudihabe Pole lubatud
Säsilõhe
Pahk
Tüüakus Tüükapoolt esimesel meetril lubatud 10%, erinevus ladva diameetrist 30%
Keerdkasv Pole lubatud
Võõrkehad
Laomädanik
Mõlu
Kaksiksäsi
Mehhaaniline vigastus Peab jääma töötlemissilindrist väljapoole
Avaldatud 22.02.2014