Külmaläte OÜ kase-, haava- ja lepapalgi kvaliteedinõuded

Kask Haab Lepp
Läbimõõt (kooreta) [cm] Minimaalne on 16 cm
Pikkus [m] 3,1 m
Oksad Lubatud kuni 3 oksa diam. 5 cm
Lihtkõverus Lubatud on 1,0 cm/m kohta
Liitkõverus Keelatud
Ekstsentrilisus 1/8 diameetrist
Punasüdamik Võib olla max 6 cm
Säsilõhe Lubatud on vaid otspindade kuivamisest tekkinud säsilõhed
Pahk Keelatud
Tüüakus Tüükapoolt esimesel meetril lubatud 10%. Erinevus ladva diameetrist 30%
Keerdkasv Keelatud
Võõrkehad
Laomädanik
Mõlu
Kaksiksäsi
Mehhaaniline vigastus Peab jääma töötlemissilindrist väljapoole
Avaldatud 22.02.2014